avionska putanja


avionska putanja
• air-route

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.